تبلیغات
هنر تبلیغات و گرافیک - چرخه رنگ و دانستیهایی در مورد رنگهای چاپی

چرخه رنگ و دانستیهایی در مورد رنگهای چاپی

چهارشنبه 17 آذر 1389 ساعت 23 و 01 دقیقه و 13 ثانیه

نویسنده : Zdesigner
ارسال شده در: چاپ ،


حدود 80 سال پیش استاد "ایتن" در دانشگاه هنری باهاوس آلمان سیستم رنگی علمی-هنری را ابداع کرد که هنوز ماخذ اصل است و کسی حتی نزدیکش هم نشده. اصل سیستم چرخ رنگ color-wheel است که 2 بعدی است. سپس از آن کره رنگ color-sphere استخراج میشود که 3 بعدی است.

چرخ رنگ color-wheel
تمام رنگهایی را که انسان میبیند از 3 رنگ ابتدایی primary colors گرفته میشود. البته هر جانوری طیف spectrum مختلفی دارد. مثلا سگ کمتر از ما تعداد رنگ حس میکند و ماهی حوض نارنجی شب عید gold-fish بسیاری رنگهای بیشتر از انسان میبیند. این گذشته از بالا و پایین رفتن در مایکرویو ماورا-مادون بنفش-قرمز است. رنگهایی که ما میبینیم نسبتا کم است.

3 رنگ ابتدایی primary colors انسان: قرمز Red زرد Yellow و آبی Blue هستند.
فقط این 3 رنگ را به یاد نگه داری، تمام این سیستم طبیعی را میتوانی هر لحظه اظهار کنی.
RYBطبیعی (نه RGB معروف و عملی).

هر رتگی را میشود از ترکیب در سدهای مختلف این 3 استخراج کرد (RYB).
از لحاظ عملی و فنی، رنگرزی-مکانیکی-الکترونیکی Cathod RayTube-CRT TV چاپ و ...... ؛ جایگزین کردن زرد با سبز Green کنترل را راحت میکند.
البته سبز=زرد+آبی، پس زرد را در خود دارد.
به این دلیل ما سیستم RGB داریم نه RYB طبیعیتر چرا که این ترکیب و استحاله Range و مبنای قابل فهمتری برای کنترل میدهد.


حالا روی کاغذ بکش
اگر 3 رنگ اصلی RYB را در 3 گوشه دایره با فاصله مساوی بگذاریم مثل آرم مرسدس بنز، مثلث متساوی الاضلاع خواهیم داشت.
بین زرد + قرمز=نارنجی 50%Y%50 + R
بین قرمز + آبی=بنفش
بین آبی + زرد=سبز

این 3 رنگ، نارنجی بنفش سبز، 3 رنگ ثانوی secondary colors هستند. این 3 رنگ نیز مابین 3 رنگ ابتدایی مثلث دوم را تشکیل میدهند

هر رنگ مکمل Complementary و متمم طبیعی اش در آن سوی مقابل دایره است. مثلا مقابل قرمز بین آبی و زرد یعنی سبز است.
پس رنگ مکمل و بالانس و توازن ده طبیعی قرمز -ابتدایی- رنگ ثانوی سبز (آبی+زرد) است.
آبی->نارنجی(زرد+قرمز)
زرد->بنفش(آبی+قرمز)
از لحاظ علمی و هنری aesthetics این توازن و همسازی طبیعی harmony ثابت شده و حتی در آزمایش این ترکیبها مثلا آبی+نارنجی و .... بسیار زودتر در اعصاب ثبت شده و حتی آرامش ایجاد میکند.

البته بین هر دو رنگ بینهایت سایه روشن و در نتیجه رنگ است در محدوده RYB که انسان میبیند. فقط این سیستم محدود به 6 رنگ ابتدایی و ثانوی نیست و همه رنگها که ما بین اینها هستند، رنگ مکمل خود ا در روبروی دایره دارند.

پس با شلوار آبی پیراهن نارنجی و با دامن قرمز پیراهن سبز بهتر است.

فقط این 3 رنگ را، قرمز Red زرد Yellow و آبی Blue، به یاد نگه داری، تمام این سیستم طبیعی را میتوانی هر لحظه اظهار کنی.

RYBطبیعی (نه RGB معروف و عملی).
چرا که میتوانی 3 رنگ ثانوی را استخراج کنی.
آبی+زرد=سبز
زرد+قرمز=نارنجی
آبی+قرمز=بنفش

و رنگ مکمل هر ابتدایی، مجموع یا مابین 2 رنگ ابتدایی دیگر است.

کره رنگ 3 بعدی
مجموع %100 همه رنگها (یا فقط 3 رنگ ابتدایی R100%+Y100%+B100%) = سفید
مجموع %0 هیچ رنگ (یا 0% 3 رنگ ابتدایی) = سیاه

دایره 2 بعدی چرخ رنگ بالا را مثل بادکنک باد کن میشود سه بعدی و کره. قطب شمال سفید، قطب جنوب سیاه و در استوا رنگهای محض و ما بین بی نهایت رنگ وسایه روشن تدریجی تا قطبین.

در مرکز کره نیز=خاکستری = %50 سفید+ %50 سیاه (هیچ)

سیستم ایتن.

فقط 3 رنگ ابتدایی را، قرمز Red زرد Yellow و آبی Blue، به یاد نگه دار. RYB یا قزا !

در ضمن سیستم طراحی هر محصولی اگر در palette range محدودی باشد، موثرتر است.

سیستم CMYK هم عملی و موثر است گر چه طبیعی نیست و اخیرا هم CMYKB دارد جا میافتد.


منبعدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1389 ساعت 23 و 21 دقیقه و 29 ثانیه